Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LI/353/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (umowy) w sprawie przyjmowania bezpańskich psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach z terenu Gminy Orły

 • 17 czerwca 2014 07:45

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/354/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmiany składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Orły

 • 17 czerwca 2014 07:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/352/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Zadąbrowie stanowiących własność gminy Orły, położonych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomiczne EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

 • 17 czerwca 2014 07:44

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/351/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

 • 17 czerwca 2014 07:43

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/350/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Orły"

 • 17 czerwca 2014 07:39

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/349/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gminie Orły"

 • 17 czerwca 2014 07:38

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/348/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gminie Orły" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie

 • 17 czerwca 2014 07:37

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/347/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gminie Orły" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 • 17 czerwca 2014 07:36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/346/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Orły

 • 17 czerwca 2014 07:35

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/345/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w Domu Ludowym we wsi Orły gmina Orły

 • 17 czerwca 2014 07:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/344/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego

 • 17 czerwca 2014 07:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/343/14 Rady Gminy Orły z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2013 r.

 • 17 czerwca 2014 07:32

Przejdź do wpisu
Powrót