Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLVII/326/14 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu „LiLiderzy e-Rozwoju Podkarpacia" cd..

  • 11 lutego 2014 11:43

Uchwała Nr XLVII/326/14 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVII/325/14 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

  • 11 lutego 2014 11:35

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVII/324/14 Rady Gminy Orły z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Orły

  • 11 lutego 2014 11:30

Przejdź do wpisu
Powrót