Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LV/370 714 Rady Gminy Orły z dnia 29 lipca 2014r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej przepompownią ścieków P3 położonej we wsi Małkowice w gminie Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/369/14 Rady Gminy Orły z dnia 29 lipca 2014r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych rolnych położonych we wsi Niziny w gminie Orły, stanowiącej własność Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/368/14 Rady Gminy Orły z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/367/14 Rady Gminy Orłyz dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/366/14 Rady Gminy Orły z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/365/14 Rady Gminy Orły z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gminie Orły" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/364/14 Rady Gminy Orły z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gminie Orły" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przejdź do wpisu

Uchwała LV/363/2014 Rady Gminy Orły z dnia 29 lipca 2014 r. opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie podziału Powiatu Przemyskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.

Przejdź do wpisu
Powrót