Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

  • 05 stycznia 2015 13:38

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

  • 05 stycznia 2015 13:29

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • 05 stycznia 2015 13:26

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

  • 05 stycznia 2015 13:22

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/258/13 z dnia 11 lipca 2013r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach

  • 05 stycznia 2015 13:19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

  • 05 stycznia 2015 13:15

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych na terenie gminy Orły

  • 05 stycznia 2015 12:56

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 r.

  • 05 stycznia 2015 12:52

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły na 2015 r.

  • 05 stycznia 2015 12:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły

  • 05 stycznia 2015 12:46

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2015 rok Rady Gminy Orły Nr III/8/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przejdź do wpisu
Powrót