Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIV/177/17 Rady Gminy Orły z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na terenie Gminy Orły w celu budowy placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  • 07 marca 2017 10:36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/176/17 Rady Gminy Orły z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu „Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn"

  • 07 marca 2017 10:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/175/17 Rady Gminy Orły z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Orły

  • 07 marca 2017 10:32

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/174/17 Rady Gminy Orły z dnia 01 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

  • 07 marca 2017 09:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/173/17 Rady Gminy Orły z dnia 01 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na terenie Gminy Orły w celu budowy placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  • 07 marca 2017 09:40

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy Orły z dnia 01 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Duńkowiczki, stanowiącej własność Gminy Orły

  • 07 marca 2017 09:35

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/171/17 Rady Gminy Orły z dnia 01 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług Gminnemu Zakładowi Usług Wodnych w Orłach

  • 07 marca 2017 09:33

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy Orły z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przejdź do wpisu
Powrót