Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLIX/235/17 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły"

  • 16 listopada 2017 13:16

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/234/17 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości op

  • 16 listopada 2017 13:10

Uchwała Nr XLIX/234/17 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/233/17 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Orły działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla

  • 16 listopada 2017 13:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/232/17 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie g

  • 16 listopada 2017 12:59

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/231/17 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Orły za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

  • 16 listopada 2017 12:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/230/17 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na rok 2018

  • 16 listopada 2017 12:07

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/229/17 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2018 r.

  • 14 listopada 2017 11:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/228/17 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

  • 14 listopada 2017 11:58

Przejdź do wpisu
Powrót