Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLIV/214/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości we wsi Zadąbrowie, położonej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

  • 02 sierpnia 2017 09:39

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/213/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej we wsi Duńkowiczki

  • 02 sierpnia 2017 09:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/212/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi Walawa stanowiących własność gminy Orły

  • 02 sierpnia 2017 09:23

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/211/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Wójtowi Gminy Orły uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

  • 02 sierpnia 2017 09:21

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/210/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu w sprawie udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Orły dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Orły stanowiącym załącznik do uchwały

  • 02 sierpnia 2017 09:10

Uchwała Nr XLIV/210/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu w sprawie udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Orły dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Orły stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Orły udzielanej spółkom wodnym

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/209/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

  • 02 sierpnia 2017 09:10

Przejdź do wpisu
Powrót