Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LII/258/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

  • 17 stycznia 2018 15:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/257/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok

  • 17 stycznia 2018 15:05

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/256/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

  • 17 stycznia 2018 15:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/255/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Orły.

  • 17 stycznia 2018 14:53

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/254/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

  • 17 stycznia 2018 14:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/253/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018r.

  • 17 stycznia 2018 14:44

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/252/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły na 2017r.

  • 17 stycznia 2018 14:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/251/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły

  • 17 stycznia 2018 14:41

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa Gminy Orły Nr LII(250(2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

  • 17 stycznia 2018 14:34

Przejdź do wpisu
Powrót