Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała N r XLII/203/17 Rady Gminy Orły z dnia 06 czerwca 2017r w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach

  • 27 czerwca 2017 12:31

Uchwała Nr XLII/203/17
Rady Gminy Orły
z dnia 06 czerwca 2017r

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/202/17 Rady Gminy Orły z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2017 r.

  • 27 czerwca 2017 12:27

Uchwała Nr XLII/202/17
Rady Gminy Orły
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2017 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała NrXLII/201/17 Rady Gminy Orły z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 27 czerwca 2017 12:26

Uchwała NrXLII/201/17
Rady Gminy Orły
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała NrXLII/200/17 Rady Gminy Orły z dnia 06 czerwca 2017r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

  • 27 czerwca 2017 12:22

Uchwała NrXLII/200/17
Rady Gminy Orły
z dnia 06 czerwca 2017r
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/199/17 Rady Gminy Orły z dnia 06 czerwca 2017r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2016r

  • 27 czerwca 2017 12:20

​Uchwała Nr XLII/199/17
Rady Gminy Orły
z dnia 06 czerwca 2017r

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2016r

Przejdź do wpisu
Powrót