Menu Podmiotowe menu ikonka

PROTOKÓŁ NR XXXVII(6(2017

  • 12 maja 2017 14:20

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/189/2017 Rady Gminy Orły z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

  • 05 maja 2017 08:58

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/188/2017 Rady Gminy Orły z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Orły

  • 25 kwietnia 2017 13:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/187/2017 Rady Gminy Orły z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Czas na Technologie informacyjno - komunikacyjne i eksperyment" w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa cd.

  • 25 kwietnia 2017 13:38

Uchwała Nr XXXVII/187/2017 Rady Gminy Orły z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Czas na Technologie informacyjno - komunikacyjne i eksperyment" w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/186/2017 Rady Gminy Orły z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego

  • 25 kwietnia 2017 13:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/185/2017 Rady Gminy Orły z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZADĄBROWIE III"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/184/2017 Rady Gminy Orły z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2017 r.”

  • 25 kwietnia 2017 12:46

Przejdź do wpisu
Powrót