Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLIII/208/17 Rady Gminy Orły z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2017 r.

  • 02 sierpnia 2017 08:43

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/207/17 Rady Gminy Orły z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Orły nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Orłach

  • 02 sierpnia 2017 08:45

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII(206(2017 Rady Gminy Orły z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Wacławice, stanowiącą własność Gminy Orły

  • 19 lipca 2017 10:18

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII(205(2017 Rady Gminy Orły z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie opłaty targowej

  • 19 lipca 2017 10:12

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII(204(2017 Rady Gminy Orły z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

  • 19 lipca 2017 10:06

Przejdź do wpisu
Powrót