Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LI/249/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły"

 • 17 stycznia 2018 14:04

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/248/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

 • 17 stycznia 2018 14:02

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/247/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Drohojowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Drohojowie dla której organem prowadzącym jest Gmina Orły

 • 17 stycznia 2018 14:00

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/246/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Orłach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach w ośmioletnią Szkołę Podstawową

 • 17 stycznia 2018 13:59

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/245/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Walawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Walawie dla której organem prowadzącym jest Gmina Orły

 • 17 stycznia 2018 13:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/244/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nizinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Nizinach dla której organem prowadzącym jest Gmina Orły

 • 17 stycznia 2018 13:56

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/243/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach d

 • 17 stycznia 2018 13:54

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/242/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu dla której organe

 • 17 stycznia 2018 13:53

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/241/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Trójczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Trójczycach dla której organem prowad

 • 17 stycznia 2018 13:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/240/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach dla której organe

 • 17 stycznia 2018 13:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/239/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

 • 17 stycznia 2018 13:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/238/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 17 stycznia 2018 13:44

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/237/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017r w sprawie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Orły a Gminą Komarov.

 • 17 stycznia 2018 13:42

Przejdź do wpisu
Powrót