Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXII/166/2017 Rady Gminy Orły z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2017 r.

  • 06 lutego 2017 14:59

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/169/2017 Rady Gminy Orły z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

  • 06 lutego 2017 15:08

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/168/2017 Rady Gminy Orły z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

  • 06 lutego 2017 15:03

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Orły z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2018 r.

  • 06 lutego 2017 15:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/165/2017 Rady Gminy Orły z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Orły placówkach oświatowych.

  • 06 lutego 2017 14:55

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/164/2017 Rady Gminy Orły z dnia 13 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Orły i zasad korzystania z przystanków

  • 06 lutego 2017 14:53

Przejdź do wpisu
Powrót