Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXV/184/12 Rady Gminy Orły z dnia 22 października w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pt. Indywidualizacja „Orzełków" Nr WND- POKL.09.01.02-18-198/12 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1

  • 29 października 2012 10:17

Uchwała Nr XXV/184/12 Rady Gminy Orły z dnia 22 października w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu pt. Indywidualizacja „Orzełków" Nr WND- POKL.09.01.02-18-198/12 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", poddziałanie 9.1.2

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" priorytet IX POKL.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/183/12 Rady Gminy Orły z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

  • 29 października 2012 10:14

Uchwała Nr XXV/183/12 Rady Gminy Orły z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/182/12 Rady Gminy Orły z dnia 22 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/180/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian

  • 29 października 2012 10:11

Uchwała Nr XXV/182/12 Rady Gminy Orły z dnia 22 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/180/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/181/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 22 października 2012 r. „w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Orłach gmina Orły"

  • 29 października 2012 10:09

Uchwała Nr XXV/181/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 22 października 2012 r.

„w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Orłach gmina Orły"

Przejdź do wpisu
Powrót