Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXIV/180/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2012-2022.

  • 02 października 2012 10:15

Uchwała Nr XXIV/180/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2012-2022.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

  • 02 października 2012 10:11

Uchwała Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/178/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę i nabycie niezabudowanych nieruchomości położonych we wsiach Hnatkowice i Trójczyce w gminie Orły

  • 02 października 2012 10:10

Uchwała Nr XXIV/178/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę i nabycie niezabudowanych nieruchomości położonych we wsiach Hnatkowice i Trójczyce w gminie Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/177/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej miejscowości Kaszyce, gmina Orły

  • 02 października 2012 10:08

Uchwała Nr XXIV/177/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej miejscowości Kaszyce, gmina Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/176/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Małkowicach stanowiących własność gminy Orły

  • 02 października 2012 08:46

Uchwała Nr XXIV/176/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Małkowicach stanowiących własność gminy Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/175/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Małkowicach stanowiących własność gminy Orły

  • 02 października 2012 08:43

Uchwała Nr XXIV/175/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Małkowicach stanowiących własność gminy Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/174/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Orły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

  • 02 października 2012 08:44

Uchwała Nr XXIV/174/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Orły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Przejdź do wpisu
Powrót