Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXIII/173/12 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

  • 05 września 2012 10:55

Uchwała Nr XXIII/173/12 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/172/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Zadąbrowie gmina Orły , na rzecz Gminy Orły

  • 05 września 2012 10:53

Uchwała Nr XXIII/172/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Zadąbrowie gmina Orły , na rzecz Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Miastu Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Orły, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przem

  • 05 września 2012 10:50

Uchwała Nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Miastu Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Orły, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu, ul. Bakończycka 1.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

  • 05 września 2012 10:48

Uchwała Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Przejdź do wpisu
Powrót