Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXVI/189/12 Rady Gminy Orły z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

  • 16 listopada 2012 11:03

Uchwała Nr XXVI/189/12 Rady Gminy Orły z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/188/12 Rady Gminy Orły z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2012 - 2022.

  • 16 listopada 2012 11:02

Uchwała Nr XXVI/188/12 Rady Gminy Orły z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2012 - 2022.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/187/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę nieruchomości położonych we wsi Trójczyce w gminie Orły

  • 16 listopada 2012 11:01

Uchwała Nr XXVI/187/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę nieruchomości położonych we wsi Trójczyce w gminie Orły

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/186/12 Rady Gminy Orły z dnia 13.11.2012 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 234, poz.1536 z pó

  • 16 listopada 2012 10:55

Uchwała Nr XXVI/186/12 Rady Gminy Orły z dnia 13.11.2012 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 234, poz.1536 z późń. zm.) na rok 2013"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVI/185/12 Rady Gminy Orły z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Orły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

  • 16 listopada 2012 10:48

Uchwała Nr XXVI/185/12 Rady Gminy Orły z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Orły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Przejdź do wpisu
Powrót