Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXI/166/12 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Orły w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne,

  • 05 lipca 2012 10:53

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/165/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

  • 05 lipca 2012 10:52

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/164/12 Rady Gminy Orły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2012-2022.

  • 05 lipca 2012 10:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/163/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Małkowice stanowiących własność gminy Orły

  • 05 lipca 2012 10:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/162/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi Walawa stanowiących własność gminy Orły

  • 05 lipca 2012 10:49

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi Zadąbrowie stanowiących własność gminy Orły

  • 05 lipca 2012 10:44

Przejdź do wpisu
Powrót