Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXVII/194/12 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

  • 03 grudnia 2012 12:31

Uchwała Nr XXVII/194/12 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/193/12 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na rok 2013

  • 03 grudnia 2012 12:23

Uchwała Nr XXVII/193/12 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na rok 2013

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Orły na 2013 r.

  • 03 grudnia 2012 12:24

Uchwała Nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Orły na 2013 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/191/2012 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2013

  • 03 grudnia 2012 12:25

Uchwała Nr XXVII/191/2012 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2013

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Orły na lata 2012-2016

  • 03 grudnia 2012 12:26

Uchwała Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Orły na lata 2012-2016"

Przejdź do wpisu
Powrót