Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXVIII/208/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr V/38/11 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organu wykonawczego jednostki

 • 09 stycznia 2013 09:38

Uchwała Nr XXVIII/208/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr V/38/11 Rady Gminy w Orłach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organu wykonawczego jednostki

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/207/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/117/07 Rady Gminy w Orłach z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Orłach

 • 09 stycznia 2013 09:37

Uchwała Nr XXVIII/207/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/117/07 Rady Gminy w Orłach z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Orłach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/206/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

 • 09 stycznia 2013 09:36

Uchwała Nr XXVIII/206/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/205/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2012-2022

 • 09 stycznia 2013 09:31

Uchwała Nr XXVIII/205/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły na lata 2012-2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/204/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Przemyskiego w 2013 r.

 • 09 stycznia 2013 09:29

Uchwała Nr XXVIII/204/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Przemyskiego w 2013 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/203/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2012 r.

 • 09 stycznia 2013 09:25

Uchwała Nr XXVIII/203/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2012 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVIII/202/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie realizacji projektu

 • 09 stycznia 2013 09:23

Uchwała Nr XXVIII/202/2012 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Orły"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/201/12 Rady Gminy Orły z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

 • 09 stycznia 2013 09:17

Uchwała Nr XXVIII/201/12 Rady Gminy Orły z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Orły z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

 • 09 stycznia 2013 09:02

Uchwała Nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Orły z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/199/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Orły miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • 09 stycznia 2013 09:22

Uchwała Nr XXVIII/199/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Orły miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/198/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • 09 stycznia 2013 09:24

Uchwała Nr XXVIII/198/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/197/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t j. Dz. U. z 201 Or. nr 2

 • 09 stycznia 2013 08:49

Uchwała Nr XXVIII/197/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t j. Dz. U. z 201 Or. nr 234, poz.1536 z późń. zm.) na rok 2013"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/196/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły na lata 2013-2022.

 • 09 stycznia 2013 08:45

Uchwała Nr XXVIII/196/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły na lata 2013-2022.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/195/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orły na rok 2013

 • 09 stycznia 2013 08:30

Uchwała Nr XXVIII/195/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orły na rok 2013

Przejdź do wpisu
Powrót