Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XIX/155/12 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

  • 09 maja 2012 10:52Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/154/12 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego zmniejszenia godzin nauczania historii.

  • 09 maja 2012 10:53Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/153/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi Zadąbrowie gmina Orły.

  • 09 maja 2012 10:49Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/152/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w gminie Orły.

  • 09 maja 2012 10:42


Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/151/12 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orły.

  • 09 maja 2012 09:15


Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/150/12 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Orły na rok 2011.

  • 08 maja 2012 12:20Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2011 r.

  • 08 maja 2012 12:21Przejdź do wpisu
Powrót