Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXVIII/224/2021 Rady Gminy Orły z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Trójczyce w drodze przetargu

  • 26 marca 2021 12:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/223/2021 Rady Gminy Orły z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego

  • 26 marca 2021 12:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/222/2021 Rady Gminy Orły z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego

  • 26 marca 2021 12:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/221/2021 Rady Gminy Orły z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.

  • 26 marca 2021 12:41

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/220/2021 Rady Gminy Orły z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla czlonk6w jednostek OSP z terenu Gminy Orty

  • 26 marca 2021 12:38

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/219/2021 Rady Gminy Orły z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Orly na Iata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

  • 26 marca 2021 12:30

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/218/2021 Rady Gminy Orły z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orly

  • 26 marca 2021 12:30

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/217/2021 Rady Gminy Orły z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2021 r.

  • 26 marca 2021 12:29

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/216/2021 Rady Gminy Orły z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

  • 26 marca 2021 12:28

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/215/2021 Rady Gminy Orły z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/212/2O21 Rady Gminy Orły z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

  • 26 marca 2021 12:27

Przejdź do wpisu
Powrót