Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLIV/267/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny

 • 19 sierpnia 2021 15:24

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/266/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział i zbycie działki stanowiącej własność Gminy Orly, połowionej w Nizinach

 • 19 sierpnia 2021 15:21

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/265/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Orły nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa, położonej w Walawie

 • 19 sierpnia 2021 15:16

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/264/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Orły nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa, położonej w Zadąbrowiu

 • 19 sierpnia 2021 15:09

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/263/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Orły nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa, położonej w Zadąbrowiu

 • 19 sierpnia 2021 15:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/262/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Orly nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zadąbrowiu

 • 19 sierpnia 2021 14:52

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/261/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 • 19 sierpnia 2021 14:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/260/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Orty.

 • 19 sierpnia 2021 13:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/259/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Orły oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2021 roku.

 • 19 sierpnia 2021 09:11

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/258/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Orły w roku szkolnym 2021/2022

 • 19 sierpnia 2021 09:00

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/257/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

 • 19 sierpnia 2021 08:52

Przejdź do wpisu
Powrót