Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXVII/2014/2020 Rady Gminy Orły z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2020 w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczo z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeni

  • 02 marca 2021 13:21

Uchwała Nr XXXVII/2014/2020 Rady Gminy Orły z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2020 w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczo z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg6lowych warunk6w częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/2012/2020 Rady Gminy Orły z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

  • 02 marca 2021 13:19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/2013/2020 Rady Gminy Orły z dnia 15 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2021 rok Rady Gminy Orły Nr XXXVI/204/,2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

  • 02 marca 2021 13:20

Przejdź do wpisu
Powrót