Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLIIII/256/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny

 • 23 lipca 2021 08:39

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIIII/255/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Orly nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonej w Kaszycach

 • 23 lipca 2021 08:36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIIII/254/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu od Skarbu Państwa

 • 23 lipca 2021 08:29

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIIII/253/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Orty w drodze przetargu

 • 23 lipca 2021 08:28

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIIII/252/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków w Gminie Orly i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 • 23 lipca 2021 08:26

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIIII/251/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Orly na lata 2021-2024 z perspektywie do 2036 roku

 • 23 lipca 2021 08:24

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIIII/250/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Przemyskiego w 2021 r.

 • 23 lipca 2021 08:18

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIIII/249/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orty

 • 23 lipca 2021 08:16

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIIII/248/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

 • 23 lipca 2021 08:15

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIIII/247/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orly z tytułu wykonania budżetu Gminy Orly za 2020 r.

 • 23 lipca 2021 08:14

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIIII/246/2021 Rady Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orly z tytułu wykonania budżetu Gminy Orly za 2020 r.

 • 23 lipca 2021 08:12

Przejdź do wpisu
Powrót