Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 34/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły

 • 31 grudnia 2020 14:17

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Orly z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orly

 • 22 grudnia 2020 12:52

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Orly z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orly przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 Iat

 • 22 grudnia 2020 12:47

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Orly z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy orły za dzień świąteczny 26 grudnia 2020 r. przypadającego w sobotę

 • 02 grudnia 2020 14:28

Przejdź do wpisu

zarządzenie 104)2020 Wójta Gminy Orły z dnia 7 października 2020r. w sprawie wzoru analizy ryzyka i raportu dla bezpieczeństwa danych osobowych z monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Orły

 • 23 listopada 2020 12:58

zarządzenie 104)2020 Wójta Gminy Orły z dnia 7 października 2020r. w sprawie wzoru analizy ryzyka i raportu dla bezpieczeństwa danych osobowych z monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Orły

zarządzenie 104)2020 Wójta Gminy Orły z dnia 7 października 2020r. w sprawie wzoru analizy ryzyka i raportu dla bezpieczeństwa danych osobowych z monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu. nieruchomo6ci przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Duńkowiczki

 • 11 września 2020 14:44

Przejdź do wpisu

zarządzenie 84)2020 Wójta Gminy Orły z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Orły

 • 24 sierpnia 2020 09:57

zarządzenie 84)2020 Wójta Gminy Orły z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Orły

Przejdź do wpisu

zarządzenie 83)2020 Wójta Gminy Orły z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Orły

 • 24 sierpnia 2020 09:54

zarządzenie 83)2020 Wójta Gminy Orły z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Orły

zarządzenie 83)2020 Wójta Gminy Orły z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Orly z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Orty oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 • 21 sierpnia 2020 11:23

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Orly z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach

 • 20 sierpnia 2020 12:05

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Orly z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach

 • 20 sierpnia 2020 12:00

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półrocze 2020 r.

 • 12 sierpnia 2020 12:36

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach

 • 24 czerwca 2020 14:24

Zarządzenie nr 67/2020
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 63)2020 Wójta Gminy Orły z dnia 18 czerwca 2020r.

 • 24 czerwca 2020 13:03

Zarządzenie nr 63)2020 Wójta Gminy Orły z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 32(2018 Wójta Gminy Orły z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Orły i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Zarządzenie nr 63)2020 Wójta Gminy Orły z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 32(2018 Wójta Gminy Orły z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Orły i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kaszyce

 • 23 czerwca 2020 11:03

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, dzierżaw i najem nieruchomości gruntowych, budowlanych niezabudowanych i zabudowanych oraz lokali ubyt

 • 23 czerwca 2020 10:44

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Zadąbrowie

 • 23 czerwca 2020 10:40

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu boiska sportowego stanowiącego wlasnoS6 Gminy Orty przeznaczonego do użyczenia

 • 25 czerwca 2020 08:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu rolnego 2020

 • 15 czerwca 2020 13:11

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • 10 czerwca 2020 08:16

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach.

 • 09 czerwca 2020 13:07

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 5)2020 z dnia 27 stycznia w sprawie rocznego planu kontroli na 2020r.

 • 08 czerwca 2020 14:24

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 5)2020 z dnia 27 stycznia w sprawie rocznego planu kontroli na 2020r.

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 5)2020 z dnia 27 stycznia w sprawie rocznego planu kontroli na 2020r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 48)2020 z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie planu sprawdzeń ochrony danych osobowych prowadzonego przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2020

 • 05 czerwca 2020 11:03

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 48)2020 z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie planu sprawdzeń ochrony danych osobowych prowadzonego przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 48)2020 z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie planu sprawdzeń ochrony danych osobowych prowadzonego przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2020

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 28)2020 z dnia 2 kwietnia 2020r.

 • 05 czerwca 2020 10:59

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 28)2020 z dnia 2 kwietnia 2020r. w sprawie zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Urzędzie Gminy Orły w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem COVID-19

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 28)2020 z dnia 2 kwietnia 2020r. w sprawie zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Urzędzie Gminy Orły w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem COVID-19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50/2020 r. Wójta Gminy Orły z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela w 2020 r.

 • 03 czerwca 2020 13:07

Zarządzenie Nr 50/2020 r. Wójta Gminy Orły z dnia 1 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego
w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela w 2020 r.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiące własność Gminy Orły

 • 03 czerwca 2020 13:04

ZARZĄDZENIE Nr 47/2020
Wójta Gminy Orły
z dnia 1 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiące własność Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Olszynka

 • 13 maja 2020 10:55

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Orły
z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Olszynka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Olszynka

 • 13 maja 2020 10:55

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Orły
z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Olszynka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora szkoły Podstawowej im. ks. Płk. Czesława Mączyńskiego

 • 08 maja 2020 12:22

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach

 • 08 maja 2020 12:23

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

 • 08 maja 2020 12:27

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w miejscowości Kaszyce

 • 05 maja 2020 14:27

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w miejscowości Duńkowiczki

 • 05 maja 2020 14:26

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach

 • 04 maja 2020 15:18

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Orły oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka.

 • 29 kwietnia 2020 15:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Orły oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka.

 • 29 kwietnia 2020 15:08

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 20)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

 • 21 kwietnia 2020 15:07

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 20)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 20)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenia 2020

 • 21 kwietnia 2020 15:02

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach

 • 31 marca 2020 08:43

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

 • 31 marca 2020 08:42

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Orły

 • 25 marca 2020 09:19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach

 • 18 marca 2020 14:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

 • 18 marca 2020 14:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 15/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 05 marca 2020 14:15

Zarządzenie 15/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażny w miejscowości Trójczyce

 • 19 lutego 2020 13:58

Zarządzenie Nr 8/2020
Wójta Gminy Orły
z dnia 12 lutego 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażny w miejscowości Trójczyce 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażny w miejscowości Zadąbrowie

 • 19 lutego 2020 13:54

Zarządzenie Nr 9/2020
Wójta Gminy Orły
z dnia 12 lutego 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażny w miejscowości Zadąbrowie 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu pod usługi stomatologiczne

 • 19 lutego 2020 13:16

Zarządzenie Nr 10/2020
Wójta Gminy Orły
z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu pod usługi stomatologiczne 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kaszyce

 • 06 lutego 2020 13:59

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

 • 21 kwietnia 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

 • 21 kwietnia 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Wójta Gminy Orły nr 19)2020 z dnia 17 marca w sprawie powołania komisji przetargowej

Przejdź do wpisu
Powrót