Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Wójta Gminy Orły 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 31 grudnia 2019 12:03

Zarządzenie Wójta Gminy Orły 137/2019  z dnia 31 grudnia 2019r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

Zarządzenie Wójta Gminy Orły 137/2019  z dnia 31 grudnia 2019r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w ramach umowy użyczenia budynku produkcyjno-usługowo -gospodarczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach

 • 04 grudnia 2019 11:55

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w ramach umowy użyczenia budynku Ośrodka Społeczno -Kulturalnego i Sportowo- Rekreacyjnego w Małkowicach

 • 04 grudnia 2019 11:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 109(2019 Wójta Gminy Orły z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 54/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Orłach

 • 14 listopada 2019 07:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu

 • 15 października 2019 09:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 10 października 2019 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Orły oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka

 • 14 października 2019 15:18

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeni wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

 • 30 sierpnia 2019 08:15

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Orły
z dnia 23 sierpnia 2019r. 
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeni wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości  

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu Gminy Orły do Sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

 • 30 sierpnia 2019 08:11

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Orły
z dnia 23 sierpnia 2019r. 
w sprawie upoważnienia pracownika urzędu Gminy Orły do Sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 1 sierpnia 2019 r. w w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nizinach

 • 05 sierpnia 2019 15:57

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach podczas jego nieobecności

 • 05 sierpnia 2019 15:54

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74(2019 Wójta Gminy Orły z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska nauczyciela wyznaczonego do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wysziego w Małkowicach podczas jego nieobecnościyńsk

 • 01 sierpnia 2019 15:11

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nizinach

 • 11 lipca 2019 14:58

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu

 • 08 lipca 2019 15:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 1 lipca 2019 r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 04 lipca 2019 08:18

Zarządzenie Nr 66/2019
Wójta Gminy Orły
z dnia 1 lipca 2019 r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu boisk sportowych stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do użyczenia

 • 04 lipca 2019 08:17

Zarządzenie Nr 65/2019
Wójta Gminy Orły
z  dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu boisk sportowych stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do użyczenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 63/19 Wójta Gminy Orły z dania 28.06.2019r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.:Przebudowa drogi dz.nr ewid.744 w m. Małkowice i dz. nr ewid.252/24 w m. Duńkowiczki

 • 02 lipca 2019 14:32

Zarządzenie nr 63/19
Wójta Gminy Orły
z dania 28.06.2019r.
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.:Przebudowa drogi dz.nr ewid.744 w m. Małkowice i dz. nr ewid.252/24 w m. Duńkowiczki 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 8(2019 Wójta Gminy Orły z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

 • 21 czerwca 2019 12:45

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 7(2019 Wójta Gminy Orły z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie rocznego planu kontroli na 2019r.

 • 21 czerwca 2019 12:42

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 5(2019 Wójta Gminy Orły z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych

 • 21 czerwca 2019 12:30

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 4(2019 Wójta Gminy Orły z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

 • 21 czerwca 2019 12:28

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 3A(2019 Wójta Gminy Orły z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Orłach

 • 21 czerwca 2019 12:25

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 3(2019 Wójta Gminy Orły z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 21 czerwca 2019 12:21

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 59(2019 Wójta Gminy Orły z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

 • 12 czerwca 2019 08:50

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 27(2019 r. Wójta Gminy Orły z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2018 r.

 • 11 czerwca 2019 12:05

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Orły zmieniające zarządzenie nr 11/2018 w sprawie wysokości cen i opłat za udostępnianie obiektów gminnych i rządzeń użyteczności publicznej

 • 08 kwietnia 2019 14:55

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Orły 
zmieniające zarządzenie nr 11/2018 w sprawie wysokości cen i opłat za udostępnianie obiektów gminnych i rządzeń użyteczności publicznej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

 • 21 marca 2019 14:35

Zarządzenie Nr 31/2019
Wójta Gminy Orły
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych
miejsc do publicznej wiadomości.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu Gminy Orły do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 • 21 marca 2019 14:32

Zarządzenie Nr 30/2019
Wójta Gminy Orły
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracownika urzędu Gminy Orły do sporządzania aktów
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 WÓJTA GMINY ORŁY z dnia 18 marca 2019 r.

 • 19 marca 2019 12:37

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018
WÓJTA GMINY ORŁY
z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie powołania stałej Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Orły

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 14.03.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na mienie gminy

 • 19 marca 2019 12:39

ZARZĄDZENIE Nr 25/2019
Wójta Gminy Orły
z dnia 14.03.2019 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na mienie gminy

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 WÓJTA GMINY ORŁY z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 26 lutego 2019 14:36

ZARZĄDZENIE Nr 22/2019
WÓJTA GMINY ORŁY
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 13 Luty 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Orły

 • 19 lutego 2019 11:38

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania składów Obwodowej Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Orły w dniu 24 lutego 2019 r.

 • 18 lutego 2019 15:19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Orły.

 • 15 lutego 2019 07:44

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

 • 11 lutego 2019 13:54

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • 11 lutego 2019 13:52

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie: sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Orły oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka

 • 11 lutego 2019 13:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 04 lutego 2019 14:38

Przejdź do wpisu

Zazrądzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zwołanie zebrań wiejskich w celu zgłaszania kandydatów na Sołtysa i kandydatów do Rad Sołeckich.

 • 28 stycznia 2019 09:38

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Orły z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

 • 17 stycznia 2019 09:18

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

 • 02 stycznia 2019 13:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

 • 02 stycznia 2019 13:52

Przejdź do wpisu
Powrót