Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 131/13 Wójta Gminy Orły z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 09 stycznia 2014 10:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 127/13 Wójta Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 09 stycznia 2014 10:07

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 125/13 Wójta Gminy Orły z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia o normach zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenu Gminy Orły

 • 09 stycznia 2014 10:02

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 124/13 Wójta Gminy Orły z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 09 stycznia 2014 10:01

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 122/13 Wójta Gminy Orły z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 09 stycznia 2014 09:56

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 121/13 Wójta Gminy Orły z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Orły

 • 09 stycznia 2014 09:50

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 126/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r.

 • 20 grudnia 2013 11:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwia

 • 17 grudnia 2013 12:59

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 10 grudnia 2013 11:33

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 10 grudnia 2013 11:28

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 115/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 10 grudnia 2013 11:26

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ustalenie projektu budżetu GMINY ORŁY na 2014 r.

 • 10 grudnia 2013 11:24

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY ORŁY na lata 2014 -2030.

 • 10 grudnia 2013 11:21

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków złożonych przez kluby/towarzystwa sportowe o udzielenie dotacji na wspieranie rozwoju sportu w 2014 r.

 • 10 grudnia 2013 11:19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 10 grudnia 2013 11:17

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 110/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Orły.

 • 10 grudnia 2013 11:15

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 109/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przekazania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „POGOŃ" w Małkowicach nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły.

 • 10 grudnia 2013 11:14

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przekazania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „WALAWIANKA" w Walawie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły.

 • 10 grudnia 2013 11:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przekazania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wesoła" w Zadąbrowiu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły.

 • 10 grudnia 2013 11:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przekazania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „KORONA" w Trójczycach nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły.

 • 10 grudnia 2013 11:07

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 10 grudnia 2013 11:04

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 104/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/13 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • 10 grudnia 2013 10:59

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 102/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 22 października 2013 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Orły

 • 10 grudnia 2013 10:56

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 06 grudnia 2013 12:41

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 06 grudnia 2013 12:40

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 17 października 2013 r. w sprawie przekazania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu OLSZYNKA w Olszynce nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły.

 • 06 grudnia 2013 12:39

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 17 października 2013 r. w sprawie przekazania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „NIZINY" w Nizinach nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły

 • 06 grudnia 2013 12:31

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Gminy Orły z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przekazania w użyczenie Sołectwu Duńkowiczki nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły

 • 06 grudnia 2013 12:30

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 120/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy w 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 119/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły bądź będących w Jej samoistnym posiadaniu oraz ustalenia wynagrodzenia za użytkowanie tych gruntów lub nieruchomości bez umow

 • 06 grudnia 2013 10:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 67/10 z dnia 16 sierpnia 201 Or. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Orły

 • 08 listopada 2013 12:05

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 08 listopada 2013 12:03

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 08 listopada 2013 12:02

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 08 listopada 2013 11:54

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 08 listopada 2013 11:42

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów dotyczących zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012"

 • 08 listopada 2013 11:38

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 08 listopada 2013 11:35

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów dotyczących zasad korzystania z Ośrodka Społeczno - Kulturalnego i Sportowo – Rekreacyjnego w Małkowicach

 • 08 listopada 2013 11:33

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu, wzoru karty oceny wniosku, ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania częściowego/ końcowego cd...

 • 08 listopada 2013 10:59

Zarządzenie Nr 93/2013 Wójta Gminy w Orły z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu, wzoru karty oceny wniosku, ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania częściowego/ końcowego z realizacji zadania Gminy Orły w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 6 września 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Orły nr 73/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

 • 18 września 2013 13:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy.

 • 18 września 2013 13:07

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy.

 • 18 września 2013 13:06

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 18 września 2013 13:05

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 18 września 2013 12:58

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły.

 • 18 września 2013 12:57

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 1 półrocze 2013 r.

 • 18 września 2013 12:49

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 18 września 2013 12:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Orły Nr 49/13 z dnia 2 lipca 2013 r.

 • 18 września 2013 12:34

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

 • 18 września 2013 12:33

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Ciemięrzowice

 • 18 września 2013 12:30

Przejdź do wpisu
Powrót