Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do zbycia oddania w użyczenie.

 • 11 maja 2022 14:47

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko podinspektora ds. kontroli i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy

 • 12 kwietnia 2022 08:36

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Kaszyce

 • 12 kwietnia 2022 08:30

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 34(2022 Wójta Gminy Orly z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowisko urzgdnicze - polinspektor ds. kontroli i ochrony danych osobowych

 • 08 kwietnia 2022 14:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Orly z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu oddania w użytkowanie pomieszczenia w budynku Domu Ludowego w m-ci Wacławice, stanowiących własność Gminy Orły

 • 05 kwietnia 2022 09:38

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 19 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiąca własność Gminy Orły

 • 18 marca 2022 13:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbiorów

 • 15 marca 2022 13:14

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 r.

 • 15 marca 2022 12:32

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 • 08 marca 2022 12:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany stopnia alarmowego BRAVO

 • 01 marca 2022 11:18

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP

 • 23 lutego 2022 11:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

 • 23 lutego 2022 11:16

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 • 21 lutego 2022 15:01

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Orly

 • 21 lutego 2022 14:56

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Orly przeznaczonych do najmu w 2022 r.

 • 03 stycznia 2022 15:17

Przejdź do wpisu