Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 119/2022 w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Gminie Orły

 • 09 lutego 2023 08:35

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2023r

 • 29 grudnia 2022 14:36

Zarządzenie Nr 116/2022
Wójta Gminy Orły
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orłyprzeznaczonych do najmu w 2023r

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w miejscowości Trójczyce

 • 23 listopada 2022 10:34

Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w miejscowości Trójczyce

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Orły

 • 15 listopada 2022 12:21

Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Orły  

z dnia 14 listopada 2022r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2023r. 

Przejdź do wpisu

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 101/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2022r.

 • 10 listopada 2022 14:22

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 101/2022
Wójta Gminy Orły
z dnia 10 listopada 2022r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r, poz. 217 z późn. zm.) oraz cz. III ust 2 załącznika
nr 5 do Zarządzenia nr 27/16 Wójta Gminy Orły z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Orły zarządza się co następuje:
 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 98/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 4 listopada 2022

 • 09 listopada 2022 08:18

Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 4 listopada 2022.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 28 października 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w miejscowości Trójczyce

 • 31 października 2022 12:37

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 13 października 2022 r. w sprawie konkursu profilaktycznego

 • 17 października 2022 13:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomośc stanowiqcych wlasność Gminy Orly przeznaczonych do najmu w 2022 r.

 • 30 września 2022 15:04

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 19 września 2022 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Olszynka

 • 30 września 2022 15:02

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 19 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za udostgpnienie obiektów gminnych i urządzeń użyteczności publicznej.

 • 19 września 2022 14:57

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2022 r.

 • 14 września 2022 14:24

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2022 r.

 • 07 września 2022 12:40

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 1 września 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytulu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy OrIy

 • 07 września 2022 12:37

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytulu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Orly

 • 01 września 2022 14:40

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 31 sierpnia 2022 14:26

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71_2022 Wójta Gminy Orły z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie powołania komisji egzeminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • 23 sierpnia 2022 12:59

Zarządzenie Nr 71_2022

Wójta Gminy Orły

z dnia 23 sierpnia 2022r.

w sprawie powołania komisji egzeminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66_2022 Wójta Gminy Orły z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półrocze 2022r.

 • 17 sierpnia 2022 15:12

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67_2022 Wójta Gminy Orły z dnia 16 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia składy Rady Seniorów Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 64_2022 Wójta Gminy Orły w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Orły.

 • 01 sierpnia 2022 15:08

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 8 lipca 2022 r. zmienijące Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przprowadzenia inwentaryzacji

 • 21 lipca 2022 13:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 23 czerwca 2022 14:19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2022 r.

 • 07 czerwca 2022 12:15

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrona Danych

 • 25 maja 2022 15:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do zbycia oddania w użyczenie.

 • 11 maja 2022 14:47

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko podinspektora ds. kontroli i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy

 • 12 kwietnia 2022 08:36

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Kaszyce

 • 12 kwietnia 2022 08:30

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 34(2022 Wójta Gminy Orly z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowisko urzgdnicze - polinspektor ds. kontroli i ochrony danych osobowych

 • 08 kwietnia 2022 14:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Orly z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu oddania w użytkowanie pomieszczenia w budynku Domu Ludowego w m-ci Wacławice, stanowiących własność Gminy Orły

 • 05 kwietnia 2022 09:38

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 19 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiąca własność Gminy Orły

 • 18 marca 2022 13:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbiorów

 • 15 marca 2022 13:14

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 r.

 • 15 marca 2022 12:32

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 • 08 marca 2022 12:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany stopnia alarmowego BRAVO

 • 01 marca 2022 11:18

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP

 • 23 lutego 2022 11:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

 • 23 lutego 2022 11:16

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 • 21 lutego 2022 15:01

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Orly

 • 21 lutego 2022 14:56

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Orly przeznaczonych do najmu w 2022 r.

 • 03 stycznia 2022 15:17

Przejdź do wpisu
Powrót