Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie rocznego planu kontroli na 2017 r.

 • 01 marca 2017 14:19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 134/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 65/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej oraz kontroli w Urzędzie Gminy Orły i jednostkach organizacyjnych Gminy Orły.

 • 12 stycznia 2017 08:36

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy O

 • 28 grudnia 2016 10:44

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

 • 23 grudnia 2016 09:26

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 123/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • 09 grudnia 2016 12:10

Zarządzenie Nr 123/2016
Wójta Gminy Orły
z dnia 07 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114/16 Wójta Gminy Orły z dnia 17 listopada 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

 • 21 listopada 2016 13:51

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 114/16
Wójta Gminy Orły
z dnia 17 listopada 2016r
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku

 • 21 listopada 2016 13:41

Zarządzenie Nr 115/2016
Wójta Gminy Orły
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/16 Wójta Gminy Orły z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 116369 R „Hnatkowice - koi. Orzechowska" w km 0+027 - 0+676 w miejscowości Hnatkowice

 • 21 listopada 2016 13:40

Zarządzenie Nr 116/16
Wójta Gminy Orły
z dnia 21 listopada 2016r.
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 116369 R „Hnatkowice - koi. Orzechowska" w km 0+027 - 0+676 w miejscowości Hnatkowice

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 121/11 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły

 • 16 listopada 2016 14:29

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 113/16 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY ORŁY

 • 14 listopada 2016 12:02

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 112/16 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2016 r.

 • 14 listopada 2016 11:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 04 listopada 2016 12:33

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku

 • 18 października 2016 14:15

Zarządzenie Nr 103/2016
Wójta Gminy Orły z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych
do sprzedaży w 2016 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 102/16 Wójta Gminy Orły z dnia 12 października 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Orły z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy w Orłach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gmi

 • 12 października 2016 13:55

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków złożonych przez kluby/towarzystwa sportowe o udzielenie dotacji na wspieranie rozwoju sportu w 2016 r.

 • 12 października 2016 13:51

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 82/16 Wójta Gminy Orły z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • 11 października 2016 13:37

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 83/16 Wójta Gminy Orły z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowo- mostowej w wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w dniu 14.08.2016 r.

 • 11 października 2016 13:27

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/16 Wójta Gminy Orły z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • 11 października 2016 13:31

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 84/16 Wójta Gminy Orły z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

 • 11 października 2016 13:22

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 90/16 Wójta Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

 • 11 października 2016 13:05

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91(16 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.(

 • 11 października 2016 12:58

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 06 września 2016 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orły w roku szkolnym 2016/2017

 • 11 października 2016 12:55

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93/16 Wójta Gminy Orły z dnia 08 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej

 • 11 października 2016 12:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Orły z dnia 14 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 90/16 Wójta Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

 • 11 października 2016 12:49

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95/16 Wójta Gminy Orły z dnia 16 września 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

 • 11 października 2016 12:45

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Orły

 • 11 października 2016 12:41

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/16 Wójta Gminy Orły z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

 • 11 października 2016 11:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 99/16 Wójta Gminy Orły z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

 • 11 października 2016 11:38

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku

 • 11 października 2016 11:27

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 852016 Wójta Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Oddziałem Przedszkolnym w Małkowicach

 • 11 października 2016 13:13

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Zadąbrowiu

 • 11 października 2016 13:15

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 872016 Wójta Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach

 • 11 października 2016 13:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Drohojowie

 • 11 października 2016 13:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Oddziałem Przedszkolnym w Walawie

 • 11 października 2016 13:08

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenie dla ekspertów za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • 17 sierpnia 2016 08:50

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • 12 sierpnia 2016 14:58

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy w 2016 roku

 • 11 sierpnia 2016 09:22

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 09 sierpień 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna".

 • 09 sierpnia 2016 13:27

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76/16 Wójta Gminy Orły z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116370 R „Hnatkowice - Górka" w km 0+142 - 0+678 wraz z przebudową przepustu w km 0+215 w miejscowości Hnatkowice

 • 04 sierpnia 2016 13:50

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 03 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku

 • 03 sierpnia 2016 13:01

Zarządzenie Nr 74/2016
Wójta Gminy Orły
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/16 Wójta Gminy Orły z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie organizacji rachunkowości dla projektu objętego PROW na lata 2014-2020 „Przebudowa drogi gminnej łączącej sołectwo Małkowice i Walawa"

 • 06 kwietnia 2017 09:22

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 73/16 Wójta Gminy Orły z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półrocze 2016 r.

 • 02 sierpnia 2016 11:52

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71/16 Wójta Gminy Orły z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

 • 02 sierpnia 2016 11:50

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72/16 Wójta Gminy w Orłach z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Zadąbrowiu

 • 01 sierpnia 2016 09:43

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70/16 Wójta Gminy w Orłach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Zadąbrowiu

 • 19 lipca 2016 10:54

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 59a/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora szkoły

 • 08 lipca 2016 15:08

ZARZĄDZENIE NR 59a/2016
Wójta Gminy Orły z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora szkoły

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 05 lipca 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu

 • 07 lipca 2016 13:51

ZARZĄDZENIE NR 65/2016
 Wójta Gminy Orły z dnia 05 lipca 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60/16 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

 • 01 lipca 2016 14:37

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora szkoły

 • 30 czerwca 2016 12:34

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

 • 30 czerwca 2016 12:30

Przejdź do wpisu
Powrót