Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 167(14 Wójta Gminy Orły z dnia 31 grudnia 2014r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 166(14 Wójta Gminy Orły z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 165(14 Wójta Gminy Orły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminie Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 163/14 Wójta Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 164/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Orły

 • 29 grudnia 2014 14:49

ZARZĄDZENIE Nr 164/2014
Wójta Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności
z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 159/14 Wójta Gminy Orły z dnia 16 grudnia 2014r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

 • 22 grudnia 2014 11:43

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 159/14 Wójta Gminy Orły z dnia 16 grudnia 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

 • 22 grudnia 2014 11:40

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 145/14 Wójta Gminy Orły z dnia 31 października 2014r zmieniające Zarządzenie Nr 141/14 z dnia 29 października 2014r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

 • 22 grudnia 2014 11:30

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 161/2014 Wójta Gminy w Orłach z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji przetargowej w przetargu pod nazwą: „ Zakup usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców w gminie

 • 18 grudnia 2014 14:41

ZARZĄDZENIE Nr 161/2014 
Wójta Gminy w Orłach
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego komisji przetargowej
w przetargu pod nazwą:
„ Zakup usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie
szans mieszkańców w gminie Orły"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 162/14 Wójta Gminy Orły z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i oceny ofert konkursowych dla zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Orły w okresie 01.01.2015 -

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 157/14 Wójta Gminy Orły z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 147/13 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2015r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 153A/14 Wójta Gminy Orły z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 153/14 Wójta Gminy Orły z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 150/14 Wójta Gminy Orły z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 149/14 Wójta Gminy Orły z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 148/14 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 141/14 Wójta Gminy Orły z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 138/14 Wójta Gminy Orły z dnia 27 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 158/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 156/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku

 • 08 grudnia 2014 13:22

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 155/14 Wójta Gminy Orły z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i oceny ofert konkursowych dla zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Orły w okresie 2015 r.

 • 08 grudnia 2014 13:19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 154/14 Wójta Gminy Orły z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i oceny ofert konkursowych dla zadania pod nazwą: Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Orły w 2015 r.

 • 08 grudnia 2014 13:17

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 152/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Orły

 • 08 grudnia 2014 13:16

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 146/14 Wójta Gminy Orły z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą: Remont drogi gminnej

 • 07 listopada 2014 08:32

Zarządzenie Nr 146-14
Wójta Gminy Orły
z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą:
Remont drogi gminnej nr 116357 R Trójczyce- „Podgaj" w km 0+326 - 0+699 dz.
Nr 368 w m-ci Trójczyce i dz. nr 347 w m-ci Hnatkowice

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 143/14 Wójta Gminy Orły z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy

 • 05 listopada 2014 12:37

ZARZĄDZENIE Nr 143/14
Wójta Gminy Orły
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
postępowania w sprawie dokonania oceny ofert na realizację zadań
publicznych Gminy.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 142/14 Wójta Gminy Orły z dnia 29 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy.

 • 05 listopada 2014 12:36

ZARZĄDZENIE Nr 142/14
Wójta Gminy Orły
z dnia 29 października 2014r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania
w sprawie dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 140/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 29 października 2014r w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 139/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowych Komisji Wyborczej nr 7 w Drohojowie powołanej do przeprowadzenia wyborów do samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 137/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej w przetargu pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 780 000 zł"

 • 28 października 2014 10:37

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników samorządowych do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • 23 października 2014 18:26

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 133/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 • 23 października 2014 18:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji odbiorowej dla inwestycji: „Budowa zjazdów drogowych na odcinku od drogi powiatowej nr 1821 R Zadąbrowie-Sośnica do drogi Gminnej nr 116362 R Zadąbrowie - Korea"

 • 23 października 2014 10:47

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 136/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji przetargowej w przetargu pod nazwą „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 780 000 zł"

 • 23 października 2014 10:45

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 132/14 Wójta Gminy Orły z dnia 17 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 130/14 Wójta Gminy Orły z dnia 15 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 3 października 2014 r. w sprawie: powołania komisji do oceny wniosków złożonych przez kluby/towarzystwa sportowe o udzielenie dotacji na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Orły w 2015 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 128/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 3 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Za rządzenie Nr 117/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wdrożenia narzędzi do oceny satysfakcji klienta Urzędu Gminy Orły.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 19 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 113/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 111/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyznania nagród dla członków drużyn reprezentujących Gminę Orły, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 110/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 109/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany wysokości dotacji celowej służącej rozwojowi sportu na terenie Gminy w 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 108/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji odbiorowej dla inwestycji : „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w gminie Orły wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków"

 • 23 października 2014 10:56

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 125/2014 WÓJTA GMINY ORŁY z dnia 30 września 2014 r w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Orły na lata 2014 - 2018 z perspektywą po 2018 r.

 • 01 października 2014 12:10

ZARZĄDZENIE NR 125/2014
WÓJTA GMINY ORŁY
z dnia 30 września 2014 r
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Orły na lata 2014 - 2018 z perspektywą
po 2018 r.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 119/2014 Wójta Gminy Orły z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 12111 z dnia 12 września 2011 r.z późn. zm. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

 • 30 września 2014 11:37

ZARZĄDZENIE Nr 119/2014
Wójta Gminy Orły
z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 121/11 z dnia 12 września 2011 r.
z późn. zm. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Orły

Przejdź do wpisu
Powrót