Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 162/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania sołectwu Małkowice składników mienia stanowiącego własność Gminy Orły.

 • 04 stycznia 2016 14:25

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 163/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe ś sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Orły.

 • 04 stycznia 2016 14:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 161/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 18 grudnia 2015 r, w sprawie przekazania sołectwu Walawa składników mienia stanowiącego własność Gminy Orły

 • 04 stycznia 2016 14:18

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 166/15 Wójta Gminy Orły z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 132/11 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Gminy Orły

 • 19 lutego 2016 12:40

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 156/15 Wójta Gminy Orły z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 18 grudnia 2015 11:39

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 159/2015 Wójta Gminy w Orłach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: „Budowa łącznika komunikacyjnego w Zespole Szkół w Drohojowie"

 • 17 grudnia 2015 14:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 158/2015 Wójta Gminy w Orłach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: „Budowa łącznika komunikacyjnego z pomieszczeniem gospodarczym pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej a budynkiem Ośrodka Społeczno- Kulturalnego cd....

 • 17 grudnia 2015 14:48

Zarządzenie Nr 158/2015 Wójta Gminy w Orłach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: „Budowa łącznika komunikacyjnego z pomieszczeniem gospodarczym pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej a budynkiem Ośrodka Społeczno- Kulturalnego i Rekreacyjne Sportowego" w Małkowicach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 149/15 Wójta Gminy Orły z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 14 grudnia 2015 15:23

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 151/15 Wójta Gminy Orły z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 14 grudnia 2015 15:06

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 157/15 Wójta Gminy Orły z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 • 14 grudnia 2015 09:37

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 150/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Orłach

 • 10 grudnia 2015 10:02

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 154/15 Wójta Gminy Orły z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 10 grudnia 2015 09:06

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 155/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy w 2015 roku

 • 04 grudnia 2015 13:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 153/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 121/11 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły

 • 30 listopada 2015 15:07

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 152/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku

 • 27 listopada 2015 13:33

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 148(15 Wójta Gminy Orły z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 146/15 Wójta Gminy Orły z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 147/15 Wójta Gminy Orły z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2016 r.

 • 17 listopada 2015 11:07

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 136/15 Wójta Gminy Orły z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 10 listopada 2015 09:08

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orły w roku szkolnym 2015/2016

 • 10 listopada 2015 09:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 140/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orły

 • 10 listopada 2015 09:07

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 142/15 Wójta Gminy Orły z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 10 listopada 2015 09:05

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 145/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku

 • 06 listopada 2015 14:08

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 143/15 Wójta Gminy Orły z dnia 30 października 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 06 listopada 2015 11:07

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 144/15 Wójta Gminy Orły z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i oceny ofert dla zadania pod nazwą: Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Orły w 2016 r.

 • 06 listopada 2015 08:06

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 141/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Orłach na kadencję 2015-2017.

 • 26 października 2015 14:41

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 138/15 Wójta Gminy Orły z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 23 października 2015 11:45

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 139/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 październi

 • 20 października 2015 11:56

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 128/15 Wójta Gminy Orły z dnia 21 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 127/15 Wójta Gminy Orły z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 16 października 2015 11:40

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 127/15 Wójta Gminy Orły z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 16 października 2015 11:38

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 123/15 Wójta Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 16 października 2015 11:36

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 137/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy w 2015 roku

 • 15 października 2015 14:41

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 135/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Orły.

 • 12 października 2015 11:19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 134/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do zaprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

 • 05 października 2015 15:50

Przejdź do wpisu

Zarządzanie NR 131/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 30 września 2015r. w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Orłach

 • 01 października 2015 14:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 130/15 Wójta Gminy Orły z dnia 28 września 2015r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r

 • 01 października 2015 13:25

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 132/15 Wójta Gminy Orły z dnia 30 wrzesień 2015r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r

 • 01 października 2015 13:07

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 133-15 Wójta Gminy Orły z dnia 1 października 2015 r w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn. Remont drogi gminnej nr 116373

 • 01 października 2015 12:59

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 129/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 • 29 września 2015 10:02

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji do spraw Referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

 • 08 września 2015 14:01

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 126/15 Wójta Gminy Orły z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku

 • 08 września 2015 11:11

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 125/15 Wójta Gminy Orły z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 08 września 2015 11:08

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie przekazania w użyczenie Gminnemu Klubowi Sportowemu w Orłach nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły,

 • 01 września 2015 13:33

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania nagród w 2015 roku dla członków drużyn reprezentujących Gminę Orły, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym,

 • 01 września 2015 13:30

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 117/15 Wójta Gminy Orły z dnia 19 sierpnia 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 • 26 sierpnia 2015 14:00

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy w Orłach z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Zadąbrowiu

 • 26 sierpnia 2015 13:54

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 121/15 Wójta Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i oceny ofert dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi dojazdowej do pól, dz. Nr 319 i 320 w miejscowości Walawa od km 0+000 do km 0+ 610

 • 26 sierpnia 2015 13:51

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 119/15 Wójta Gminy Orły z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna

 • 24 sierpnia 2015 10:33

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy w Orłach z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji przetargowej w przetargu pod nazwą „Przebudowy i remonty dróg gminnych i wewnętrznych"

 • 24 sierpnia 2015 08:55

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy w Orłach z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach

 • 20 sierpnia 2015 12:25

Przejdź do wpisu
Powrót