Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Orty za dzień Świąteczny 1 stycznia 2022 r. przypadającym w sobotę

 • 29 grudnia 2021 14:32

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 119/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 15 grudnia 2021 12:28

zarządzenie nr 119/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własnoś Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2021 roku

 • 30 listopada 2021 15:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 16listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 • 17 listopada 2021 12:12

Zarządzenie Nr 111/2021
Wójta Gminy Orły
z dnia 16listopada 2021r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 15listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku pod działalność gospodarczą

 • 16 listopada 2021 08:46

Zarządzenie Nr 110/2021
Wójta Gminy Orły
z dnia 15listopada 2021 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w 2021 roku pod działalność gospodarczą

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 104(2021 Wójta Gminy Orły z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu oddania w użyczenie pomieszczeń w budynkach Domow Ludowych w m-ci Małkowice, Duńkowiczki, Niziny oraz Walawa

 • 04 listopada 2021 14:47

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97(/2021 Wójta Gminy Orly z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomo5ci przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Duńkowiczki, Trójczyce, Zadąbrowie

 • 27 października 2021 15:03

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za udostepnienie obiektów gminnych i urządzeń użyteczności publicznej.

 • 20 października 2021 13:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Kaszyce

 • 15 września 2021 08:58

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Orły..

 • 13 września 2021 15:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 30 sierpnia 2021roku w sprawie przeznaczenia w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orły.

 • 02 września 2021 13:28

Zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 30 sierpnia 2021roku w sprawie przeznaczenia w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orły.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 15 lipca 2021 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa i komunikacji w Urzędzie Gminy Orły

 • 28 lipca 2021 10:44

Zarządzenie Nr 72/2021
Wójta Gminy Orły
z dnia 15 lipca 2021
 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa i komunikacji
w Urzędzie Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu

 • 19 lipca 2021 11:16

Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach

 • 19 lipca 2021 11:14

Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

 • 19 lipca 2021 11:12

Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach

 • 19 lipca 2021 11:04

Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Płk. Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

 • 19 lipca 2021 11:03

Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Płk. Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 6 loipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drohojowie

 • 19 lipca 2021 11:01

Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 6 loipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drohojowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 72/2021 z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. drogownictwa i komunikacji w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

 • 16 lipca 2021 14:44

Zarządzenie nr 72/2021 z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne  stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. drogownictwa i komunikacji w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 61/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustalenia imiennego składu Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

 • 02 lipca 2021 10:37

     ZARZĄDZENIE NR 61/2021
Wójta Gminy Orły
z dnia 1 lipca 2021r.
 
w sprawie ustalenia imiennego składu  Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu

 • 30 czerwca 2021 10:58

Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie

 • 30 czerwca 2021 10:59

Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach

 • 30 czerwca 2021 10:59

Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

 • 30 czerwca 2021 11:00

Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach

 • 30 czerwca 2021 11:00

Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drohojowie

 • 30 czerwca 2021 10:59

Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drohojowie

Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drohojowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

 • 30 czerwca 2021 11:00

Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

 • 30 czerwca 2021 11:01

Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 WÓJTA GMINY ORŁY z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Orły na lata 2021-2030

 • 21 czerwca 2021 10:45

ZARZĄDZENIE Nr 51/2021
WÓJTA GMINY ORŁY
z dnia 17 czerwca 2021 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Orły na lata 2021-2030

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kaszyce, Trójczyce, Olszynka

 • 16 czerwca 2021 08:37

Zarządzenie nr 50/2021
Wójta Gminy Orły 
z dnia 15 czerwca 2021r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kaszyce, Trójczyce, Olszynka 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 47/2O21 Wójta Gminy Orly z dnia 31 maja 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szklono - przedszkolne go z Oddziałami integracyjnymi i oddziałami Mistrzostwa sportowego w Orłach

 • 01 czerwca 2021 15:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 46/2O21 Wójta Gminy Orly z dnia 31 maja 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoty Podstawowej im. Jana Pawla ll w Drohojowie

 • 01 czerwca 2021 15:08

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 45/2O21 Wójta Gminy Orly z dnia 31 maja 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoty Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu

 • 01 czerwca 2021 15:03

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 44/2O21 Wójta Gminy Orly z dnia 31 maja 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoty Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła ll w Walawie

 • 01 czerwca 2021 14:58

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 43/2O21 Wójta Gminy Orly z dnia 31 maja 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Malkowicach

 • 01 czerwca 2021 14:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 42/2O21 Wójta Gminy Orly z dnia 31 maja 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tróiczycach

 • 01 czerwca 2021 14:50

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 41/2O21 Wójta Gminy Orly z dnia 31 maja 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły podstawowej im. pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

 • 01 czerwca 2021 14:46

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 48/2O21 Wójta Gminy Orly z dnia 1 czerwca 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu boiska sportowego stanowiącego własność Gminy Orly przeznaczonego do użyczenia

 • 01 czerwca 2021 10:42

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 10 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

 • 10 maja 2021 14:42

Zarządzenie nr 36/2021
Wójta Gminy Orły
z dnia 10 maja 2021r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 10 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2021r.

 • 10 maja 2021 13:43

Zarządzenie nr 35/2021
Wójta Gminy Orły
  z dnia 10 maja  2021r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2021r. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 17 marca 2021r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2020 r.

 • 08 kwietnia 2021 13:58

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 9 marca 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Orły za dzień świąteczny 1 maja 2021 r. przypadający w sobotę

 • 29 marca 2021 12:24

Zarządzenie nr 25/2021
Wójta Gminy Orły 
z dnia 9 marca 2021r.
w sprawie ustalenia  dnia wolnego od pracy dla pracowników 
Urzędu Gminy Orły za dzień świąteczny 1 maja 2021 r. przypadający w sobotę 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orly przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku

 • 09 marca 2021 15:13

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ,,Reprezentacji os6b zatrudnionych" ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Orly

 • 25 lutego 2021 11:59

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Orly z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmoinogramu czyności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola,oddziałów przeczkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych

 • 29 stycznia 2021 10:13

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Orly z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, budowlanych niezabudowanych i zabudowanych oraz lokali użyt

 • 26 stycznia 2021 08:44

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Orly z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, budowlanych niezabudowanych i zabudowanych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Orly.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Orły z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orly

 • 13 stycznia 2021 08:00

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Orly z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Orty.

 • 26 stycznia 2021 08:47

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Orly z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2O2O

 • 05 stycznia 2021 14:17

Przejdź do wpisu
Powrót