Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 71/17 Wójta Gminy Orły z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 11:55

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Orły z dnia 14 września 2017 r. w sprawie organizacji rachunkowości dla projektu objętego RPO na lata 2014-2020 "Czas na technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment"

 • 27 lutego 2018 11:51

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 73/17 Wójta Gminy Orły z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 11:47

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74/17 Wójta Gminy Orły z dnia 29 września 2017 r. w sprawie oznaczenia ksiąg rachunkowych w związku z przekształceniem Zespołu Szkół w Drohojowie w Szkołę Podstawową

 • 27 lutego 2018 11:44

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75/17 Wójta Gminy Orły z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 11:41

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80/17 Wójta Gminy Orły z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 11:37

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/17 Wójta Gminy Orły z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 11:33

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 83/17 Wójta Gminy Orły z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 11:24

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 84/17 Wójta Gminy Orły z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 11:01

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Orły za dzień świąteczny 11 listopada 2017 r. przypadający w sobotę

 • 27 lutego 2018 10:56

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86/17 Wójta Gminy Orły z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 10:53

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 90/17 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY ORŁY na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 10:45

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91/17 Wójta Gminy Orły z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 10:40

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95/17 Wójta Gminy Orły z dnia 23 listopada 2017r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 09:15

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 97/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 28.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Rady Seniorów Gminy Orły

 • 27 lutego 2018 09:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100/17 Wójta Gminy Orły z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 09:04

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • 27 lutego 2018 09:01

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 102/17 Wójta Gminy Orły z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 • 27 lutego 2018 08:58

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 104/17 Wójta Gminy Orły z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Orły

 • 27 lutego 2018 08:54

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105/17 Wójta Gminy Orły z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły

 • 27 lutego 2018 08:51

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 106/17 Wójta Gminy Orły z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 08:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107/17 Wójta Gminy Orły z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 116380 R Duńkowiczki - obwodnica w km 0+790 - 1+296 w miejscowości Duńkowiczki

 • 27 lutego 2018 08:45

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 108/17 Wójta Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 08:42

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 111/17 Wójta Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 27 lutego 2018 08:38

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Orły

 • 06 lutego 2018 08:29

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

 • 02 stycznia 2018 14:55

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

 • 22 grudnia 2017 14:40

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89/17 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2018 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach

 • 29 listopada 2017 14:41

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach

 • 29 listopada 2017 14:39

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy w 2018 roku

 • 29 listopada 2017 07:38

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 21.11. 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Rady Seniorów Gminy Orły

 • 22 listopada 2017 11:44

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Orły

 • 16 listopada 2017 15:01

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Gminy Orły

 • 16 listopada 2017 14:55

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. geodezji w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

 • 10 listopada 2017 14:52

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. geodezji w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

 • 10 listopada 2017 12:07

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w 2017 roku

 • 06 października 2017 14:35

Zarządzenie Nr 79/2017
Wójta Gminy Orły
z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w 2017 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Orły z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej

 • 06 października 2017 07:51

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 4 października 2017r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 116368 R „Orły- cmentarz-Kacze Doły" w km 0+877 - 1+696 w miejscowości Orły

 • 05 października 2017 10:08

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 3 października 2017r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 121/11 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły

 • 05 października 2017 10:00

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półrocze 2017 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 64 /2017 Wójta Gminy Orły z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora szkoły

 • 30 sierpnia 2017 09:19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczycieli mianowanych

 • 21 sierpnia 2017 12:37

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczycieli mianowanych

 • 07 sierpnia 2017 15:28

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Orły Z dnia 5 lipca 2017 r. W sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej gminy w wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 14 lipca 2017 14:43

Zarządzenie Nr 55/17
Wójta Gminy Orły
Z dnia 5 lipca 2017 r.

 
W sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze
komunalnej gminy w wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w dniu 27 czerwca 2017 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku

 • 05 lipca 2017 10:18

Zarządzenie Nr 54/2017
Wójta Gminy Orły
z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 53/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. obsługi kasowej w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

 • 05 lipca 2017 08:56

ZARZĄDZENIE Nr 53/2017
Wójta Gminy Orły
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
- referent ds. obsługi kasowej
w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 50/17 Wójta Gminy Orły z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 • 03 lipca 2017 10:40

ZARZĄDZENIE Nr 50/17
Wójta Gminy Orły
z dnia 29 czerwca 2017r
​w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 51/17 Wójta Gminy w Orłach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach

 • 03 lipca 2017 10:33

ZARZĄDZENIE Nr 51/17
Wójta Gminy w Orłach
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Zakładu Usług
Wodnych w Orłach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania w użyczenie Towarzystwu Sportowemu „Biało-Czerwoni" 2001' w Kaszycach nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły.

 • 30 czerwca 2017 11:17

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017
Wójta Gminy Orły
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie przekazania w użyczenie Towarzystwu Sportowemu
„Biało-Czerwoni" 2001' w Kaszycach
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły.

Przejdź do wpisu
Powrót