Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarzadzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 grudnia 2918r. w sprawie planu sprawdzeń ochrony danych osobowych prowadzonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2019

 • 15 grudnia 2020 11:50

Zarzadzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 grudnia 2918r. w sprawie planu sprawdzeń ochrony danych osobowych prowadzonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2019

Zarzadzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 grudnia 2918r. w sprawie planu sprawdzeń ochrony danych osobowych prowadzonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2019

Przejdź do wpisu

zarządzenie 139)2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 32/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Orły i Instrukcji Zarządzania Syste

 • 15 grudnia 2020 11:45

zarządzenie 139)2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 32/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Orły i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

zarządzenie 139)2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 32/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Orły i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 132/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 121/11 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły

 • 11 lutego 2019 08:11

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Orły

 • 31 grudnia 2018 10:52

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Orły

 • 18 grudnia 2018 15:12

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. obsługi kasowej w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

 • 18 grudnia 2018 12:35

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. obsługi kasowej w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

 • 18 grudnia 2018 12:29

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 124/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy w 2019 roku

 • 14 grudnia 2018 14:17

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2019 roku.

 • 12 grudnia 2018 12:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy w 2019 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orły

 • 28 listopada 2018 10:01

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 08 listopada 2018 r w sprawie ustalenia budżetu Gminy Orły na 2019 r.

 • 28 listopada 2018 09:58

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 107 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Orły na lata 2018 - 2023 z perspektywą po 2023r.

 • 15 października 2018 13:14

ZARZĄDZENIE Nr 107 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych
Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Orły na lata 2018 - 2023 z perspektywą po 2023r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 12 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .

 • 13 września 2018 12:57

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Orły

 • 06 września 2018 14:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania nieetatowego Zastępcy Wójta Gminy Orły

 • 06 września 2018 14:17

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

 • 06 września 2018 14:00

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 78/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Refera

 • 23 sierpnia 2018 12:47

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 121/11 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły

 • 26 lipca 2018 15:19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 121/11 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły

 • 26 lipca 2018 15:16

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

 • 26 lipca 2018 15:14

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

 • 26 lipca 2018 15:11

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Orły

 • 26 lipca 2018 15:07

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Orły

 • 26 lipca 2018 15:03

Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Orły z dnia 22 czerwca 2018 r. W sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej gminy w wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 24 lipca 2018 09:31

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

 • 13 lipca 2018 08:50

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Orły z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 116376 R Małkowice- Walawa" w km 0+000 - 0+525 w miejscowości Małkowice

 • 24 lipca 2018 09:33

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 56(2018 Wójta Gminy Orły z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 roku pod działalność gospodarczą

 • 18 czerwca 2018 14:34

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 06 czerwca 2018 12:33

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych

 • 29 maja 2018 08:58

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Zadąbrowie

 • 23 maja 2018 10:24

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 24 Kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • 23 maja 2018 10:35

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 24 Kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

 • 04 maja 2018 09:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2017 r.

 • 04 maja 2018 09:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 • 25 kwietnia 2018 13:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 25 kwietnia 2018 08:08

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Orły i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

 • 18 kwietnia 2018 12:29

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 13.04.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orły, oznaczonej jako działka nr 210 położonej w miejscowości Wacławice

 • 16 kwietnia 2018 14:24

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na mienie gminy

 • 11 kwietnia 2018 14:59

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Orły z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

 • 27 lutego 2018 08:32

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Orły za dzień świąteczny 6 stycznia 2018r. przypadającego w sobotę

 • 27 lutego 2018 08:28

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 6/18 Wójta Gminy Orły z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

 • 27 lutego 2018 08:23

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10/18 Wójta Gminy Orły z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

 • 27 lutego 2018 08:19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 13/18 Wójta Gminy Orły z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

 • 27 lutego 2018 08:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Orły nr 3/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku

 • 27 lutego 2018 08:06

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 15/18 Wójta Gminy Orły z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

 • 27 lutego 2018 08:02

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 17/18 Wójta Gminy Orły z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

 • 27 lutego 2018 07:56

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Orły z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

 • 27 lutego 2018 07:47

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych

 • 27 lutego 2018 07:49

Przejdź do wpisu
Powrót