Menu Podmiotowe menu ikonka

RAPORT O STANIE GMINY ORŁY ZA 2020 ROK

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Orły w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Orły za rok 2020r.
 Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy przedłożył  Radzie Gminy  Raport o stanie gminy za rok poprzedni. W załączniku do niniejszego komunikatu przedstawiam Raport
o stanie Gminy Orły za 2020 rok.
Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2021 roku, podczas sesji absolutoryjnej Rady Gminy Orły, odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Jednakże aby mieszkaniec mógł wziąć udział w debacie musi dokonać zgłoszenia. Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Orły, w Biurze Rady Gminy,           ul. Przemyska 3, (budynek Urzędu Gminy Orły pok. Nr 7) lub Biurze Obsługi Klienta
(w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. do 25 czerwca 2021 roku.
Sesja Rady Gminy odbywać będzie się w systemie tradycyjnym dlatego Mieszkańcy, którzy zgłoszą udział w debacie będą zabierać głos przy mównicy znajdującej się w sali narad według kolejności złożenia zgłoszenia. W związku z powyższym  zobowiązani są  o dostosowanie się do wymagań i obostrzeń sanitarnych  obowiązujących
w związku z pandemią COVID-19.
Ponadto informujemy, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu sesji u zgłaszającego swój udział w debacie mieszkańca powinien on poinformować telefonicznie o powyższym Przewodniczącego, pozostać w domu i postępować zgodnie
z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia.
Szczegółowych informacji w powyższym zakresie można uzyskać pod nr telefonu:
(16) 6712 693 wew. 31, 533 330 449, 731999551.
Wzór formularza zgłoszenia wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych w pliku poniżej.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Orły 2021-06-16
Opublikował w BIP: Piotr Koszykowski 2021-06-16 13:36:00
Modyfikował: Piotr Koszykowski 2021-06-16 14:05:05
Liczba wyświetleń: 771
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-06-16 14:05:05 Dodano plik - klauzula.docx do treści Piotr Koszykowski Szukaj
2021-06-16 14:05:05 Dodano plik - Raport o stanie gminy za 2020 rok.pdf do treści Piotr Koszykowski Szukaj
2021-06-16 14:05:05 Dodano plik - ZGŁOSZENIE.doc do treści Piotr Koszykowski Szukaj
2021-06-16 14:03:40 Utworzono treść Piotr Koszykowski Szukaj
        Porównaj