Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym ,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH-KORZYSTAJ Z ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEN !"

Data publikacji: 2022-09-15 12:34:20

Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym

Informuje, że zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Ludowy Klub Sportowy ,,Wesoła” w Zadąbrowiu   dnia 15 września 2022r. złożył ofertę na zadanie pn.: ,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH- KORZYSTAJ Z ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEŃ !” – sport jako forma przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność wspomagająca zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Orły
Wytworzył: Edyta Hunc 2022-09-15
Opublikował w BIP: 2022-09-15 12:34:20
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Edyta Hunc 2022-09-15 12:00:00
Liczba wyświetleń: 98

Wygenerowano: 2023-12-05 03:05:56