Uchwała nr VI1/32/15 Rady Gminy Orły z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r.

Data publikacji: 2015-05-15 08:28:00

Podmiot publikujący:
Wytworzył: UG ORŁY Szczygieł Robert 2015-04-23
Opublikował w BIP: Piotr Koszykowski 2015-05-15 08:28:00
Liczba wyświetleń: 2354

Wygenerowano: 2023-12-05 03:16:18