XML
INFORMACJA o urochomieniu "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II"

INFORMACJA o urochomieniu "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II"

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie uruchomił realizację „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II", którego dofinansowaniem ze środków Funduszu objęto w 2012r. następujące obszary:
1) obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
2) obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
4) obszar D - likwidacja barier transportowych,
5) obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
6) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
7) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski na realizację Programu można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl lub w GOPS Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły
 

Szczegółowe informacje na temat programu oraz druk wniosku dostępne są na stronie
internetowej PFRON tj. www.pfrcn.org.pl

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2012-07-19
Publikujący Piotr Koszykowski - Administrator 2012-07-19 14:42