Informacje nieudostępnione w BIP

Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 pażdziernika 2001 r.),
- "Informacja publiczna, która nie zaostała udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek."

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie lub złożyć osobiście
Urząd Gminy Orły
ul. Przemyska 3
37-716 Orły

Podmiot publikującyUrząd Gminy Orły
Wytworzył2011-08-25
Publikujący -