XL Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Orły
odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r.
tj. czwartek o godz. 14:30
w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3 pokój nr 19