XXXIV sesja Rady Gminy w Orłach
odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r.
/piątek/ o godz. 1400
w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach