XXXII sesja Rady Gminy w Orłach
odbędzie się w dniu 8 maja 2013 r.
/środa/ o godz. 1100
w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach