Obecna piętnastoosobowa Rada Gminy została wyłoniona drogą wyborów w dniu 21 listopada 2010 roku. Z pośród jej członków wybrano przewodniczącego Rady Gminy oraz zastępców.

 

Przewodniczący Rady Gminy
HAWRO Małgorzata - Okręg wyborczy Orły

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Orły
SADOWY Julian - Okręg wyborczy Drohojów, Hnatkowice, Wacławice, Trójczyce

JANUSZ Adam - Okręg wyborczy Małkowice, Duńkowiczki

 

Okręg wyborczy Orły
KACZMARZ Stanisław Tadeusz

 

Okręg wyborczy Zadąbrowie
DURBAJŁO Elżbieta
DEMSKI Janusz

 

Okręg wyborczy Niziny
SOTA Marian
KUTER Wiesław

 

Okręg wyborczy Walawa
ŁAMASZ Augustyn

 

Okręg wyborczy Małkowice, Duńkowiczki
WOJTOWICZ Magdalena Justyna

 

Okręg wyborczy Trójczyce
MOTOWIDŁO Józef Piotr

 

Okręg wyborczy Drohojów, Hnatkowice, Wacławice
HOŁYSZKO Janusz Marek

 

Okręg wyborczy Kaszyce
SZCZYGIEŁ Władysław
STASIŁA Zdzisław

 

Okręg wyborczy Olszynka, Ciemięrzowice
KONIUSZY Marian

 

KOMISJE działające przy Radzie Gminy:

 

- Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący KACZMARZ Stanisław

Durbajło Elżbieta
Janusz Adam
Koniuszy Marian
Łamasz Augustyn
Motowidło Józef
Sadowy Julian
Sota Mariam

Wojtowicz Magdalena

- Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych
Przewodniczący DURBAJŁO Elżbieta

Demski Janusz
Janusz Adam
Koniuszy Marian
Motowidło Józef
Stasiła Zdzisław
Sota Marian

- Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Przewodniczący SZCZYGIEŁ Władysław

Demski Janusz
Hołyszko Janusz
Kuter Wiesław
Łamasz Augustyn
Stasiła Zdzisław
Sadwy Julian

- Komisja Rewizyjna
Przewodniczący WOJTOWICZ Magdalena

Durbajło Elżbieta
Hołyszko Janusz
Kaczmarz Stanisław
Szczygieł Władysław