Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · [91] · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
1821 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inwestycje p.n.„Budowa i eksploatacja wielobranżowego centrum produkcyjnego i magazynowego w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK Wisłosan", Podstrefa Przemyśl, miejscowość Zadąbrowie'' 2016-04-14 12:31:18
Administrator
1822 Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku 2016-04-11 15:28:14
Administrator
1823 Wójta Gminy Orły ogłosza nabor na wolne stanowisko urzędnicze • referent ds. kontroli, ochrony danych osobowych i działalności gospodarczej w Referacie Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Gminy Orły 2016-04-08 14:52:13
Administrator
1824 Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze • referent ds. kontroli, ochrony danych osobowych i działalności gospodarczej w Referacie Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Gminy Orły 2016-04-08 14:45:15
Administrator
1825 Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kontroli, ochrony danych osobowych i działalności gospodarczej - Referat Inwestycyjny, Funduszy cd... 2016-04-08 14:41:42
Administrator
1826 Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 121/11 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Orły 2016-04-08 14:32:37
Administrator
1827 Uchwała Nr XXI/106/2016 Rady Gminy Orły z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 2016-04-06 08:58:26
Administrator
1828 Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Orły z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2016-04-06 08:55:08
Administrator
1829 Uchwała Nr XX/103/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/79/2015 z dnia 22.12.2015r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. 2016-04-06 08:47:59
Administrator
1830 Uchwała Nr XX/102/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/93/16 Rady Gminy Orły z dnia 29.02.2016r w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2016 r. 2016-04-06 08:45:37
Administrator
1831 Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 2016-04-06 08:41:57
Administrator
1832 Uchwała Nr XX/100/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Orły i zasad korzystania z przystanków 2016-04-06 08:40:49
Administrator
1833 Uchwała Nr XX/99/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2016r." 2016-04-06 08:38:12
Administrator
1834 Uchwała Nr XX/98/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-04-06 08:36:03
Administrator
1835 Uchwała Nr XX/97/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających 2016-04-06 08:34:03
Administrator
1836 Uchwała Nr XX/96/2016 Rady Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego 2016-04-06 08:23:15
Administrator
1837 PROTOKÓŁ Nr XIX/16/16 z obrad XIX sesji Rady Gminy Orły 2016-04-05 14:42:09
Administrator
1838 Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku 2016-04-04 15:30:01
Administrator
1839 XXI sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Orły 2016-03-25 09:36:56
Administrator
1840 Obwieszczenie Wójta Gminy Orły konczące postępowania administracyjnego obejmującej zmiany sposobu użytkowania dotychczasowe mieszkanie służbowe o powierzchni około 40 m., z przeznaczeniem na oddział przedszkolny, na działce numer ewidencji gruntów 254 obręb Zadąbrowie . 2016-03-24 12:59:26
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · [91] · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 16 września 2021r. 22:46:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.