Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · [70] · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
1401 Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 14 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczycieli mianowanych 2017-08-21 12:37:08
Administrator
1402 XLV Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Orły 2017-08-10 12:09:33
Administrator
1403 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finasów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji kultury Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Orły 2017-08-10 12:07:24
Administrator
1404 Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 02 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczycieli mianowanych 2017-08-07 15:28:09
Administrator
1405 Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji do magazynowania zboża wraz z instalacjami pomocniczymi do oczyszczania i obróbki termicznej (suszenia ziarna) o dodatkowe suszarnie oraz kotły 2017-08-07 15:26:23
Administrator
1406 Uchwała Nr XLIV/214/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości we wsi Zadąbrowie, położonej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie" 2017-08-02 09:39:34
Administrator
1407 Uchwała Nr XLIV/213/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej we wsi Duńkowiczki 2017-08-02 09:25:20
Administrator
1408 Uchwała Nr XLIV/212/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych we wsi Walawa stanowiących własność gminy Orły 2017-08-02 09:23:34
Administrator
1409 Uchwała Nr XLIV/211/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Wójtowi Gminy Orły uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2017-08-02 09:21:25
Administrator
1410 Uchwała Nr XLIV/209/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r. 2017-08-02 09:10:57
Administrator
1411 Uchwała Nr XLIV/210/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu w sprawie udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Orły dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Orły stanowiącym załącznik do uchwały 2017-08-02 09:10:35
Administrator
1412 Uchwała Nr XLIII/207/17 Rady Gminy Orły z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Orły nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Orłach 2017-08-02 08:45:46
Administrator
1413 Uchwała Nr XLIII/208/17 Rady Gminy Orły z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2017 r. 2017-08-02 08:43:54
Administrator
1414 Obwieszczenie o wydanej w Decyzji Wójta Gminy Orły dotyczące ustalenia warunków lokalizacji obejmującej rozbudowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia obręb Małkowice. 2017-08-02 08:35:59
Administrator
1415 Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydaniu postanowienia o braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji do magazynowania zboża wraz z instalacjami pomocniczymi do oczyszczania i obróbki termicznej 2017-07-31 15:46:00
Administrator
1416 Komunikat Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy odcinka sieci gazowej średniego obręb Duńkowiczki 2017-07-26 14:57:57
Administrator
1417 Komunikat Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy odcinka sieci gazowej średniego obręb Małkowice 2017-07-26 14:53:42
Administrator
1418 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Kultury Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Orły 2017-07-20 07:49:21
Administrator
1419 XLIV Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Orły 2017-07-20 07:45:26
Administrator
1420 Uchwała Nr XLII(206(2017 Rady Gminy Orły z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Wacławice, stanowiącą własność Gminy Orły 2017-07-19 10:18:10
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · [70] · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 17 września 2021r. 00:11:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.