Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · [64] · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
1281 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły 2018-01-17 14:07:01
Administrator
1282 Uchwała Nr LI/249/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orły" 2018-01-17 14:04:49
Administrator
1283 Uchwała Nr LI/248/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2018-01-17 14:02:19
Administrator
1284 Uchwała Nr LI/247/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Drohojowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Drohojowie dla której organem prowadzącym jest Gmina Orły 2018-01-17 14:00:43
Administrator
1285 Uchwała Nr LI/246/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Orłach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 2018-01-17 13:59:20
Administrator
1286 Uchwała Nr LI/245/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Walawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Walawie dla której organem prowadzącym jest Gmina Orły 2018-01-17 13:57:46
Administrator
1287 Uchwała Nr LI/244/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nizinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Nizinach dla której organem prowadzącym jest Gmina Orły 2018-01-17 13:56:25
Administrator
1288 Uchwała Nr LI/243/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach d 2018-01-17 13:54:53
Administrator
1289 Uchwała Nr LI/242/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Zadąbrowiu dla której organe 2018-01-17 13:53:35
Administrator
1290 Uchwała Nr LI/241/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Trójczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Trójczycach dla której organem prowad 2018-01-17 13:51:45
Administrator
1291 Uchwała Nr LI/240/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach dla której organe 2018-01-17 13:50:03
Administrator
1292 Uchwała Nr LI/239/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok 2018-01-17 13:47:19
Administrator
1293 Uchwała Nr LI/238/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r. 2018-01-17 13:44:33
Administrator
1294 Uchwała Nr LI/237/17 Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2017r w sprawie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Orły a Gminą Komarov. 2018-01-17 13:42:13
Administrator
1295 Uchwała Nr L/236/17 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2017r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r. 2018-01-17 13:35:19
Administrator
1296 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK 2018-01-16 14:01:47
Administrator
1297 Obwieszczenie Wójta Gminy Orły zostało wszczęte postępowanie adm9initracyjne pn. „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa budynku usługowego oraz rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmiana sposobu użytkowania obu budynków" na działce ewid. nr 586 obręb Orły. 2018-01-16 13:51:33
Administrator
1298 Obwieszczenie Wójta Gminy Orły informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu JNI 01003127 w ciągu DP nr 1820R w m. Walawa " 2018-01-16 13:25:32
Administrator
1299 Obwieszczenie Wójta Gminy Orły kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę budynku urzędu gminy o taras zadaszony wraz z przebudową istniejących schodów zewnętrznych. 2018-01-16 13:21:54
Administrator
1300 OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2018-01-11 11:05:37
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · [64] · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 17 września 2021r. 00:00:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.