Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · [63] · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
1261 Uchwała Nr XXIV/120/16 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesytu na działce Nr 251/19 obręb Duńkowiczki, będącej własnością Gminy na rzecz PGE Dystrybucja SA w Lublinie, oddział Zamość . 2016-06-20 14:20:07
Administrator
1262 Uchwała Nr XXIV/119/16 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orły na lata 2016-2026 2016-06-20 14:07:25
Administrator
1263 Uchwała Nr XXIV/118/16 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Orły 2016-06-20 14:01:39
Administrator
1264 Uchwała Nr XXIV/117/16 Rady Gminy Orły z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji wspólnego zadania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 2016-06-20 13:59:41
Administrator
1265 Uchwała Nr XXIV/116/16 Rady Gminy Orły z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2015r 2016-06-20 13:41:50
Administrator
1266 Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku 2016-06-20 12:15:12
Administrator
1267 XXV sesja (nadzywczajna) Rady Gminy Orły 2016-06-17 12:43:00
Administrator
1268 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Orły 2016-06-17 12:38:59
Administrator
1269 Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji wielobranżowego centrum produkcyjnego i magazynowego w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK Wisłosan ", Podstrefa Przemyśl , miejscowość 2016-06-14 13:59:49
Administrator
1270 Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku. 2016-06-13 10:37:04
Administrator
1271 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Orły o wydaniu postanowienia o braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 2016-06-07 14:36:20
Administrator
1272 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Orły za rok 2014 2016-06-07 14:06:46
Administrator
1273 PROTOKÓŁ Nr XXI/18/16 z obrad XX sesji Rady Gminy Orły 2016-06-01 13:04:51
Administrator
1274 PROTOKÓŁ Nr XX/18/16 z obrad XX sesji Rady Gminy Orły 2016-06-01 12:50:35
Administrator
1275 Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych dla Gminy Orły 2016-05-31 13:50:45
Administrator
1276 Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Orły z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 2016-05-25 14:56:20
Administrator
1277 Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Orły z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 2016-05-25 14:54:52
Administrator
1278 Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Orły z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-05-25 14:49:41
Administrator
1279 Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Orły z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 2016-05-25 14:46:54
Administrator
1280 Zarządzenie Nr 44/16 Wójta Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Orły nr 29/2016 z dnia 21 marca 2016 roku 2016-05-25 14:42:08
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · [63] · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 ·