Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · [53] · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
1061 Uchwała Nr LXI/311/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r. 2018-09-11 12:06:49
Administrator
1062 Uchwała Nr LXI/310/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Orły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2018-09-11 12:04:46
Administrator
1063 Uchwała Nr LXI/309/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu od Skarbu Państwa 2018-09-11 12:02:50
Administrator
1064 Uchwała Nr LXI/308/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 2018-09-11 12:01:19
Administrator
1065 Uchwała Nr LXI/307/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Orły udzielonej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Orły. 2018-09-11 12:00:03
Administrator
1066 Uchwała Nr LXI/306/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Orły miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych\ 2018-09-11 11:49:26
Administrator
1067 Uchwała Nr LXI/305/2018 Rada Gminy Orły z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Orły 2018-09-11 11:45:30
Administrator
1068 Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Orły 2018-09-06 14:20:09
Administrator
1069 Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania nieetatowego Zastępcy Wójta Gminy Orły 2018-09-06 14:17:28
Administrator
1070 Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc cd... 2018-09-06 14:08:50
Administrator
1071 Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 2018-09-06 14:00:24
Administrator
1072 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finasów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisji kultury Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. (tj. czwartek) o qodz. 13:00 w Urzędzie Gminy Orły, pokój Nr 9 2018-09-05 15:00:56
Administrator
1073 LXIII sesja Rady Gminy Orły 2018-09-05 14:54:46
Administrator
1074 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 116379R w km 0+716 - 0+984 i nr 116381R w km 0+00 2018-09-05 09:32:41
Administrator
1075 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl 2018-08-29 14:45:11
Administrator
1076 Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2018 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-29 08:02:14
Administrator
1077 Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 22 sierpnia 2018r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej 2018-08-28 08:44:58
Administrator
1078 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisj 2018-08-28 08:20:42
Administrator
1079 Uchwała Nr LV/277/18 Rady Gminy Orły z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Orły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2018-08-28 08:16:42
Administrator
1080 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwóch nowych peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Walawa” 2018-08-24 08:50:43
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · [53] · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 16 września 2021r. 23:37:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.