Urząd Gminy Orły
bip.gov.pl
eBIP :: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :: Ogłoszenia - Archiwum
0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · [37] · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 ·

Lp. Nazwa Data Zmiany dokonał
741 Uchwała Nr LIX/299/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Gmina Orły 2018-07-24 10:46:15
Administrator
742 Uchwała Nr LIX/298/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2018-07-24 10:42:12
Administrator
743 Uchwała Nr LIX/297/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Kaszyce 2018-07-24 10:35:16
Administrator
744 Uchwała Nr LIX/296/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłach 2018-07-24 10:33:56
Administrator
745 Uchwała Nr LIX/295/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły 2018-07-24 10:32:23
Administrator
746 Uchwała Nr LIX/294/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r. 2018-07-24 10:27:38
Administrator
747 Uchwała Nr LIX/293/2018 Rady Gminy Orły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2017 r 2018-07-24 10:24:04
Administrator
748 Uchwała Nr LVIII/292/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy gminą a osobą fizyczną 2018-07-24 10:19:52
Administrator
749 Uchwała Nr LVIII/291/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolac 2018-07-24 10:17:48
Administrator
750 Uchwała Nr LVIII/290/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości we wsi Zadąbrowie, położonej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie" 2018-07-24 10:14:42
Administrator
751 Uchwała Nr LVIII/289/2018 Rady Gminy Orły z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości we wsi Zadąbrowie, położonej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie" 2018-07-24 10:13:10
Administrator
752 Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-07-24 09:46:26
Administrator
753 Zarządzenie Nr 59/18 Wójta Gminy Orły z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 116376 R Małkowice- Walawa" w km 0+000 - 0+525 w miejscowości Małkowice 2018-07-24 09:33:42
Administrator
754 Zarządzenie Nr 58/18 Wójta Gminy Orły z dnia 22 czerwca 2018 r. W sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej gminy w wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w dniu 22 czerwca 2018 r. 2018-07-24 09:31:41
Administrator
755 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania, iż została wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 116360 R Drohojów-Zadąbrowie w km 0+000 - 2+094 w miejscowości Drohojów 2018-07-18 14:12:40
Administrator
756 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, iż została wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 116360 R Drohojów-Zadąbrowie w km 0+000 - 2+094 w miejscowości Drohojów 2018-07-18 14:07:55
Administrator
757 Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2018-07-13 08:50:12
Administrator
758 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana koncesji nr 100/97 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki" 2018-07-13 08:30:06
Administrator
759 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finasów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisji kultury Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły, 2018-06-29 13:48:07
Administrator
760 LX sesja Rady Gminy Orły 2018-06-29 13:38:50
Administrator

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · [37] · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 ·
Urząd Gminy Orły
Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły , tel. +48 (16) 671 26 93 , e-mail: urzad@ugorly.pl
Wygenerowano: 08 lipca 2020r. 11:53:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.